Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2019

The difference between Luzon and Mindanao Tamarind

Power Grower Combo for Amazing and Fast Plant Growth

Ang Foliar fertilizer na ito ay nagbibigay gana sa halaman para lumaki at gumanda, ito po ay parang vitamina na nagbibigay gana sa halaman para kumain ng patabang inilagay nyo sa lupa, o tinatawag na food supplement. Ang tamang paraan ng pagpapalaki ng halaman ay, bigyan ng tubig at pataba, siguraduhing walang peste na sumisira at mag spray ng foliar fertilizer na magbibigay gana sa halaman para kumain ng kumain ng mga pataba galing sa lupa. May foliar fertilizer po kami na epektibong nagpapagana sa halaman para kumain ng kumain ng pataba sa lupa para mabilis ang paglaki at pamumunga ng halaman. Mabibili po dito ang power grower . Napatunayang napakabisa sa mga sumusunod ; Palay  Mais Talong Sili Tubo Kamatis Sitaw Ornamental plants Namumungang kahoy at marami pang iba

Pagaalaga at Pagpapalaki ng Palay, Rice Production

Rice Planting Guide

Pagpapalaki at Pagtatanim ng Calamansi, Citrus Production

Dragon fruit Raising, Tips and Guide

Mga Dapat ninyong malaman sa pagtatanim ng Dragon Fruit, Alamin ang dapat at hindi dapat sa dragon fruit. Pumili ng magandang pantanim, yong magulang na. Kung aalagaan siya ng mahabang panahon, ilagay siya sa naarawan at matibay na akyatan. Dapat may moisture sa lupang kanyang kinalalagyan. Lagyan ng pataba at foliar fertilizer. Huwag hayaang pamahayan ng langgam o anay. Mag spray ng fungicide o probiotics kung may nabubulok na mga sanga. Putulin ang ibang sanga kung kinakailangan.

Raising Papaya, Guide and Tips

Mga Pamamaraan para palakihin at maalagaan ang tanim na papaya, Magtanim sa medyo mataas na bahagi ng lupa, sandy kung maari para hindi mabulok kapag umuulan. Maglagay ng organic fertilizer sa butas na paglilipatan ng seedling ng papaya, 20grams Laging diligan kung tag-araw at wag didiligan kung tag-ulan Pagkatapos ng isang buwan, weekly nyo siyang lalagyan ng konting pataba, 14-14-14, 2 grams kung maliliit pa, 4 grams kung malalaki na. Weekly o every two weeks mag spray ng foliar fertilizer para malalaki ang bunga. Maglagay ng fruit fly catcher kung malapit ng mahinog ang bunga para hindi sirain

Taking care of mango flowers

Here are some tips that you could use in taking care of your mango flowers. List down when you sprayed your trees with flower inducer. The flowers will be in full bloom in 28 to 32 days after flower induction.One brand of flower inducer is Ultrasol K which can be mixed with water soluble fertilizer and pesticides. Mixing the fertilizer and insecticide and fungicide which can be sprayed 14-20 days after flower induction will provide a big boost to the health of the tree. The flower spikes will become longer. Post-bloom spraying with insecticide, fungicide and fertilizer (Mega Booster) is recommended 33 to 42 days from flower induction. That's for controlling tip borer, anthracnose and scab. Further spraying could be done 43-69 days from flower induction, and 70 to 95 days after flower induction.